X
تبلیغات
رایتل

تنها و مثل همیشه در اتاقک سرد ارث پدری دراز کشیده‌ام .

خواب نمی‌بردم .به حیاط می‌روم . هوا خوب است هوس پیاده روی‌ام بیدار...

دریای آرامی‌ست امشب (دلم می‌گوید) و من امروز آدم مرده‌ای را در آب دیده‌ام.