X
تبلیغات
رایتل


بله این تصادف امروز در بلوار امام حسین رخ داده و  شاید در آینده ای نزدیک باز هم رخ دهد. سرعت غیر مجاز اتومبیل ها در این بلوار وحشتناک است . باید دونده باشی تا بتوانی از چنگ این ماشین ها بگریزی.  جلوی ماشین تویوتا آنقدر جمع شده بود که همه گمان می کردند برخورد با ماشین دیگر ، موتور سیکلت یا یک شیئ آهنی داشته  . اما این جوان پیاده بود و سرعت ماشین مجال عبور را از او گرفت .   این جوان  بیست تا بیست و پنج سال داشت و همه ی امید های جوانی اش  دود شد و رفت هوا ... و برق حلقه دست چپ او  رنگش را باخت. بیچاره کسانی که در انتظار او قاب در خانه شان را دید می زنند ...

چه بی رحم است این بلوار ....

چه بی رحم است این ماشین...

چه بی رحم است این زنده گی...