X
تبلیغات
رایتل

اگر طی این یکی دو ماه به بانک‌های سطح شهر سر زده‌اید متوجه دستگاهی شده‌اید که با ارائه شماره به مشتری نوبت می‌دهد. این دستگاه نظم مشتریان را برقرار و به متصدی بانک امکان ارائه خدمت سالم توام با آرامش را فراهم می کند. متصدیانی که در گذشته به دلیل مشغله‌ی کاری و برخودردهای مختلفی که با مشتریان متنوع داشتند گاها با کسری موجودی روبرو می‌شدند.  ولی با وجود این دستگاه نوبت مشتریان هم ضایع نمی‌شود و مردم با خیال راحت روی صندلی‌های بانک می نشینند تا شماره شان خوانده شود و به کارشان رسیدگی...

اما از آنجایی که خود متصدی باید کلید فراخوانی مشتری به سوی باجه را بزند مشتریان با  مشکلاتی نیز روبرو هستند. پیش می آید که متصدی بانکی کارهای بعد از ساعت اداری خود را در ساعات اداری انجام ‌دهد و گاها  پیش می‌آید که متصدی تمایلی به سرعت بخشیدن در کار خود نیست. به طوری که مشتری وجود این دستگاه را غیر ضروری و مضر برای خود قلمداد می‌کند. انتظار می‌رود با وجود این دستگاه رویه‌ی خدمت رسانی بانک‌ها رو به بهبود برود و کارکرد هر متصدی شفاف .