X
تبلیغات
رایتل

رونمایی کتاب فرهنگ جامع هرمزگان منصور نعیمی امروز ساعت 9 صبح در سالن کوچک رودکی اداره‌ی ارشاد برگزار شد. فرهنگ جامع هرمزگان ضمن توضیح مختصری در باب زبان شناسی این منطقه، واژه نامه‌ای است که به گفته‌گردآورنده‌ی اثر حاصل سه دهه کنکاش و پژوهش است. اهمیت این کتاب نه در محتوا و تخصصی بودنش بل در سر فصل بودنش است. اثری پر فایده که تلاش می‌کند گوشه‌ای از ‌گویش پیچیده هرمزگان‌ی را معرفی کند که در هر منطقه‌ی آن، این گویش متفاوت است.کتاب با همه‌ی کاستی‌هایش تلاشی است برای ماندگاری بخشی از فرهنگ هرمزگانی که رفته رفته اصالت وجودی‌اش را گم می‌کند. این کتاب حاصل تلاش و تعهد یک هنرمند واقعی است. کسی که با وجود متخصص عالم نبودن در مقوله‌ی ادبیات و زبان شناسی، ادای دینی اینچنین و به جا از خاکی کرده که روی آن راه رفتن را آموخته است. امروز رونمایی این کتاب است و اداره‌ی ارشاد مراسم‌ی را تدارک دیده است بدون مدیرش، و همراهی چند هنرمند شهر...که البته بعضی از دوستان خود به عشق منصور آمده بودندو کسی آن‌ها را دعوت نکرده بود* . موسا بندری به زمان و مکان برگزاری مراسم معترض بود و محمد ذوالفقاری به سرسری برگزار کردن مراسم...جلسه‌ی رو نمایی را می‌شد خیلی مفید برگزار کرد تا اگر دیگری بخواهد گردآوری چنین کتابی را شروع کند خیلی پر بارتر و تکمیل‌تر از کتاب حاضر باشد. اداره‌ی ارشاد با چنین برنامه‌های سطحی ضربه‌ی سنگینی به روح نازک هنر هرمزگان می‌زند. احساس من این است که اگرخود نعیمی چنین مراسمی رابرای کتاب‌ش قبول نمی‌کرد این اتفاق نمی‌ا‌فتاد و ارشادی‌ها به فکر مراسمی می‌بودند که کیفیت‌ش این نبود!(البته اگر ارشاد ضرورتی برای این کار احساس می کرد )
بگذریم....
امیدوارم شاهد کتاب‌های بعدی در این زمینه باشیم چیزی که ضرورتش بیش از پیش بردفتر سفید این ساحل و خاک احساس می‌شود.
* به گف‌ته ی محمد ذوالفقاری
خبرش در ایرنا