X
تبلیغات
رایتل

 

امیرحسین فتوحی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که به دلیل شرکت در تحصن 9 خرداد این دانشگاه و همچنین مصاحبه با صدای آمریکا، به دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود قصد دارد  به همین زودی از ایران خارج شود. مقصد وی نامعلوم است اما هر کجا که باشد امیدواریم سالم تندرست بماند.