X
تبلیغات
رایتل

برای سفری خدادادی به امارات رفتم. چیزی که بیش از همه برایم جالب بود احترام عرب‌ها به شیخ کشور یا همان پادشاهشان بود. احترام و ارادتی که بسیار صمیمی و خالصانه بود. آن چیزی که که ما در کشورمان بسیار کم سراغ داریم. آنها شکرگزار انسانی هستند که زندگی راحت را برایشان فراهم کرده و خانه‌هاشان را مالامال از آرامش آسایش کرده. فکر میکردم همین که آدم رییس کشورش را دوست داشته باشد چقدر برای خود وحکومتش مفید می‌تواند باشد. وقتی عکس شیخ را روی موبایل،لب تاپ و اتاق جوان‌ها می‌دیدم به نوعی حال می‌کردم. اگر ما در کشور مان همچین وضعیتی حاکم شود چه می‌شود؟!