X
تبلیغات
رایتل

در صورتی که با تلفن همراه شما تماسی برقرار شد و در آن شخص یا اشخاصی ادعا نمودند که از مهندسین شرکت مخابرات هستند و قصد چک کردن خط شما را دارند و از شما تقاضا کردند که عددی را شماره گیری نمائید...بدون هیچ گونه شماره گیری تماس را قطع کنید. چون شرکتی جعلی از این طریق به سیم کارت شما دسترسی خواهند یافت و از طریق خط شما و با هزینه‌ی شما تماس‌های تلفنی برقرار خواهند کرد. این یک هشدار جدی است. در صورتی که با شما تماسی حاصل شد و در نمایشگر گوشی شماپیام(XALAN )از پاسخ دادن به آن خودداری کنید و تماس را قطع کنید. در صورت جواب دادن به تماس و پیام گوشی شما ویروسی خواهد شد و ویروس اطلاعاتIMEI وIMSi از روی گوشی و سیم کار شما پاک خواهد کرد که این امر باعث قطع ارتباط شما با شبکه خواهد شد و گوشی موبایل‌تان نیز غیر قابل استفاده خواهد شد.