X
تبلیغات
رایتل

جناح از توابع شهر بستک می‌باشد که در شمال غربی استان واقع شده است. این بخش موزه‌ی دیدنی دارد که در خانه بزرگ و قدیمی توسط شخصی به نام عبدالرحمان عبدالهی اداره می‌شود. اشیاء یافت شده را عموما خود شخص عبدالهی یا دوستان و مردم جناح از حوالی همین خاک پیدا و به موزه اهدا کرده‌اند. به گفته‌ی یکی از اهالی شهر بستک که خود از کارکنان میراث فرهنگی شهر بود، موزه جناح که شخصی می‌باشد به مراتب بزرگ‌تر و اشیاء بیشتری از موزه بستک که توسط دولت یا همان میراث فرهنگی اداره می‌شود دارد.

درب ورودی موزه

البته عکس برداری ممنوع بود و ما با اجازه عکس گرفتیم

چاه و دستگاه آب کشی

این دستگاه جالب برای کودکان است که تازه می‌خواهند راه رفتن را تمرین کنند

قرآن دست نوشته متعلق به سال 1298

قسمتی از آشپزخانه و وسایل‌اش

تجهیزات نظامی

این هم ورودی موزه که با بیتی بر سر درش مزین شده است

به نظرم تنها ضعفی که موزه داشت این بود که اشیاء عموما فاقد تاریخ بودند و معلوم نبود که شیئ متعلق به چه زمان و دوره‌ای است.