X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

چشم‌هایم را بسته ام

مطمئن و سخت

 رویایی به خواب می‌بینم

که حسرت تلخ
ثانیه‌های گس مادر و پدرم بود...

بیدار می‌شوم

بیدار ام

بی‌دار...