X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

چه خیالی ، چه خیالی ، ...

می‌دانم

پرده‌ام بی جان است .

خوب می دانم ،

حوض نقاشی من بی ماهی است...