X
تبلیغات
رایتل

روز پنجشنبه ساعت۵ هنرمندان استان یاد هنرمندان را در سال جدید گرامی می دارند. قرار بر این شده است که هنرمندان درست در ساعت ۵ عصر در بهشت زهرای باغو جمع شوند و بر خاک هنرمندانی چون ابراهیم منصفی، حسن کرمی،صالح سنگبر،ناصر عبداللهی، احمد قاسمی، ساجده کشمیری و ....فاتحه بفرستند و در ماه اول سال جدید دیداری نو کنند!