X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 

برکه گرد نفسهای آخر را در کالبد نیمه جان کهنه‌اش می‌کشد. بعد از آنکه زلزله قسمت‌های زیادی از این بنای تاریخی را ویران کرد میراث فرهنگی به فکر این افتاد که بد هم نیست این بنای که جزئی از خاطره بندرعباسی‌ها است را بازسازی کند. پارسال یادم هست به آنجا رفتم. هنوز قسمت خیلی کمی از این بنا خراب شده بود، ولی کسی به فکر بازسازی‌اش نبود. حالا گچ و سیمان آورده‌اند تا برکه‌گرد جدیدی آنجا بنا کنند، چون چیزی از آن برکه‌گرد قدیمی نمانده است. امیدوارم بلایی که سر برکه‌گرد آمد گریبان‌گیر سایر بناهای تاریخی بندرعباس نشود.

برکه گرد. بهار ۱۳۸۸


برکه گرد. بهار ۱۳۸۹