X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

وارد نوارفروشی کنار خانه‌ام می‌شوم. بعد از من مردی وارد می‌شود. مرد بدون در نظر گرفتن نوبت،

مرد: آقا می‌بخشی ...نوار هایده داری؟

مرد نوارفروش: ( نگاهی به من می‌کند و در جواب مرد) کدوم آلبوم شو می‌خوای؟

مرد:‌دو تا از آلبوماشو بده ...فقط یکی همون باشه که می‌گه :(‌ صدایش را صاف می‌کند و می‌خواند ) که امشب شب عشقه  همین امشبو داریم...

در همین حین خانومی جوان  و بلند بالا وارد مغازه می‌شود و به همگی سلام می‌کند. ظاهری آراسته دارد. زن جلو می‌آید

زن: آلبوم سرد سبز فروغ رو می‌خواستم!

مرد مشتری نگاهی به زن می‌کند و نگاهی به فروشنده. فروشنده آلبوم درخواست خانم را به او تحویل می‌دهد و زن با او حساب می‌کند و خارج می‌شود.

مرد مشتری: ( محکم و گستاخ) یه آلبوم فروغ‌ام واسه من بیارین...

مرد نوار فروش:‌ از همین که خانوم گرفت؟

مرد: بله ...از همون...جدیده؟

مرد نوار فروش: چند سالی میشه منتشر شده

مرد:‌ شاد یا  غمگین می‌خونه؟

مرد نوار فروش:‌ غمگین!

مرد :‌ من عاشق غمگین خوندن زنا هستم ...بده بیاد

مرد نوار فروش آلبوم‌های مرد را به او داد...مرد حسابش را پرداخت و خارج شد. نوار فروش نگاهی به من کرد و گفت بفرمائید...من که تازه به خودم آمده بودم  هر چه فکر کردم که چه می‌خواستم جز مایع ظرفشویی چیزی به ذهنم نیامد...گفتم ببخشید ...من عصر خدمتتون میرسم و خارج شدم .