X
تبلیغات
رایتل
وحیدرضا زارع‌مهرجردی از بازیگران گروه نمایش"تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث" است که یک روز پیش تنش را به دست تیغ جراحی داده است. نمایش "تنها سگ اولی می‌داند..." قرار بود همین ماه در پایتخت اجرای عموم داشته باشد. با توجه به اینکه وحیدرضا  از بازیگران کلیدی  نمایش است و بعد از عمل آپاندیس نیازمند به استراحت  است، باید ببینیم که تکلیف اجرای عموم این نمایش به اجرا در آمده در جشنواره فجر پارسال چه می‌شود. گروه تی‌تووک قراردادی برای اجرای نمایش در تهران دارد و به احتمال قوی بازیگر دیگری جایگزین زارع مهرجردی می‌شود. امیدواریم که هر چه زودتر وحیدرضای اکتیو را به روی صحنه‌ی نمایش ببینم.