X
تبلیغات
رایتل

دیشب ساعت 2.5 بامداد همراه یکی از دوستان کنار بلوار پشت شهر نشسته بودیم و گپ می‌زدیم. ناگهان متوجه آتشی شدیم که کنار اسکله شعله می‌کشید. به سرعت خود را به آنجا رساندیم. پراید اسپرتی بود که آتش گرفته بود. حالا جماعت زیادی از محله پشت شهر آنجا جمع شده بودند،با خود زمزمه‌ای می‌کردند: حق‌شان بود...شب قتل علی شب‌دختر بازی نیست! خودم را نزدیک کردم. مردی همراه با یک زن در ماشین نشسته بودند. دو موتور سوار که اهل محله پشت شهر بودند با آنها نزدیک می‌شوند و از اینکه یک زن(معلوم نیست همسر مرد بوده یا چیز دیگری) با یک مرد در آن ساعت با خود خلوت کرده‌اند ناراحت می‌شوند. با هم بحث می‌کنند و در نهایت منور روشن را در اتومبیل می‌اندازند و خود می‌گریزند. وقتی ماموران آتش نشانی رسیدند چیزی از پراید نمانده بود. قبل از این اتفاق هم دوستم از امنیت بندرعباس صحبت می‌کرد...

عکس با موبایل است.