X
تبلیغات
رایتل

حالا کمی بزرگ شده بود

در خود احساس‌اش می‌کرد

استخوان‌هایش شکل نویی می‌یافت...