X
تبلیغات
رایتل

وقتی در عرض سه ماه برای دومین بار پایم شکست با خودم گفتم: این چه بدشانسی که گریبان‌گیرم شده است! همان پا  و درست همان جای قبلی که شکسته بود. اما در مطب دکتر متوجه شدم که خیلی هم بدشانس نیستم. یکی بود که می‌گفت من از سال ۸۷ تا به حال پایم در گچ است. پلاتین در استخوان‌هایش کار گذاشته بودند و مچ پایش آنقدر باریک بود که فکر می‌کردی خود به خود می‌شکند. یکی دیگر بود که هر دو پایش شکسته بود. من خیلی خوش شانس بودم که دوبار از حادثه جان سالم به در بردم و فقط مچ پایم آسیب دید.