X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کسی را از پشت خنجر زدند امروز

                                            در 

                                                رسالت چهارراهی که به دریا می‌رفت

                                                                                                  چهار   راه‌ش!

کسی را از پشت خنجر زدند امروز

                                             که همه‌ی آزادی بزرگ‌ش را

                                                                                 در کوله پشتی‌اش محبوس داشت

چه امروز نا  امن  بود چهار    راه

چه امروز بی  رحم بود    دنیا

کسی را از پشت خنجر زدند امروز

                                            که همیشه از جلو می‌زد

                                                                          چه خنجر

                                                                                       چه دریا

                                                                                                  یا  هرزه‌ای را ...