X
تبلیغات
رایتل

امروز آتش خیلی از نخلستان‌های شمیل را سوزاند. شمیل روستایی در 70 کیلومتری بندرعباس است که نخلستان‌های زیادی دارد. این چندمین بار است که طی سال های اخیر نخل‌های شمیل طعمه حریق می‌شوند. اما این‌بار درد این آتش سوزی بیشتر بود!  ده روز مانده بود تا کشاورزان شمیلی حاصل یک سال زحمت خود را بگیرند. ده روز دیگر فصل برداشت رطب بود...