X
تبلیغات
رایتل


روزنامه صبح ساحل پر سابقه‌ترین روزنامه محلی استان هرمزگان است. دیروز این روزنامه 28 ساله شد. صبح ساحل با تمام فراز و نشیب‌هایی که طی این سال‌ها داشته و با حفظ چهره‌های شناخته شده در مطبوعات، توانسته همچنان به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین روزنامه‌های هرمزگان به حساب آید. اما چه مولفه‌ای بیشتر از همه صبح ساحل را اینگونه که اکنون هست مطرح کرده؟
بیشتر خوانندگان روزنامه‌های محلی حتمن یکی از ضمیمه‌هایی که تا به امروز صبح ساحل منتشر کرده را خوانده‌اند. سالنامه سال 1386 یکی از پر محتواترین این ضمیمه‌ها بوده است. این ضمیمه خواندنی تلاش یک تیم فنی و خوش ذوق بود. محمد ذاکری،مرتضا صفا و حسن بردال شورای نویسندگان سالنامه را بر عهده داشتند. این نشریه در همه زمینه‌ها مطالب خواندنی داشت؛ از سیاست گرفته تا محیط زیست و ادبیات. عکس های عبدالحسین رضوانی در این سالنامه بسیار تاثیرگذار بود. ضمیمه کیدی نشریه اختصاصی موسیقی بود که به سردبیری مرتضا صفا چاپ می‌شد. اگر چه کیدی عمر کوتاهی داشت اما توجه خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرده بود. هورخش، داماهی هم ضمیمه‌های پر مخاطبی بودند که این روزنامه کهنه کار تا به حال منتشر کرده.
اما چرا دیگر در صبح ساحل سالنامه چون سال 86 تکرار نشد؟
چرا کیدی دیگر منتشر نمی‌شود؟
چرا ضمیمه‌های پر مخاطبی این روزنامه دیگر چاپ نمی‌شود؟