• نمایش "غزل پری دریایی" به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری از بندرعباس 
  •          بازیگران:‌ فریده گرمساری،‌ مجید جمشیدی،‌ کورش سلمانی، فریده سلمانی، عبدالرضا بلوچی نژاد، ساجده حاجی               زاده، سیما دهقانی
  •  

  •  نمایش«آقای قاضی صدایم را می‌شنوید» به نویسندگی مرتضی شاه‌کرم و به کارگردانی حسن سبحانی از  میناب  
  •         بازیگران: حسین اصیلی، حسن ذاکری، مهرداد ذاکری، علی اسدی، فرشاد اسلامی، اسماعیل مرادی، احمد رنجبرنیاء،         زهرا رودابه، سکینه باشنده، عبدالرضا سهرابی، علی پیله آرام، گلنساء زارعی و کلثوم تنومند 
  •  نمایش "مسافر راه شیری" نویسنده و کارگردان رضا جوشعار از بندرعباس 

  • بازیگران: ؟