X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبرییکی از دوستان دلسوز با نام "من" زیر پست های مختلفی که در جغد بندری منتشر می شود  نظراتی می نویسد که خیلی از آنها قابل انتشار نیست. من و خیلی از دوستان هنری این آدم دلسوز به "هنر هرمزگان"! را می شناسم.

چند وقتی است که  لایه های سیاه درون این آدم را شناسایی و رفتارش را مورد بررسی قرار داده ام و می دانم بخاطر جاه طلبی خود و رئیس ش! چه آسیب هایی به حوزه هنر استان وارد کرده اند. 

انتشار این دو عکس بخشی از یک هشدار بزرگ است که اگر "من" بخواهد دوباره از این مشاوره ها! در این وبلاگ بدهد، کار را یکسره و تمام خواهم کرد. 


از خوانندگان وبلاگ عذرخواهی می کنم که مجبور به انتشار چنین مطلبی در "جغد بندری" شدم.