محمدرضا عارف در اصفهان: شرایط کشور ایجاب نمی‌کند جلسات رسمی سیاسی برگزار کنیم. سفر من به کاشان یک سفر دانشگاهی است. از دوستان خواستم اگر جلسه می‌گذارند درون خانواده باشد. می‌توانیم راجع به انتخابات سال آینده صحبت کنیم و برای مشارکت حداکثری مردم برنامه‌های کلی خود را مطرح کنیم. 


 باید تلاش کنیم در مجلس آینده اکثریت را به دست آوریم زیرا نیاز به یک مجلس متخصص، کاردان و پرسشگر داریم. دولت برای این که بتواند برنامه‌های اجرایی خود را دنبال کند نیاز به یک مجلس متخصص و پرسشگر دارد. راهبرد دیگر حرکت جبهه است. باید از هر نوع تک‌روی و سهم‌خواهی و گروه‌گرایی پرهیز کنیم. حاکمیت یک تفکر سیاسی بر کشور آفت حرکت‌های سیاسی در کشور بوده است. نگاه ما باید پیروزی تفکر اصلاحات باشد.  سید هادی خامنه‌ای در کرمان: شورای هماهنگی در تهران ترکیبی از احزاب است که در مراکز استان‌ها هم همین ترکیب به علاوه چهره‌های موثر سیاسی است.  این شورا چه در گذشته و چه در آینده از نظرات چهره‌های سیاسی که فعالیت حزبی خاصی ندارند نیز استفاده کرده لذا از این جهت جای نگرانی نیست.


 ما در علوم انسانی تحت تاثیر علوم غربی هستیم و باید مراقب باشیم که آن‌ها را بدون در نظر گرفتن شرایط اعتقادی و فرهنگی انتقال ندهیم.

 آن‌هایی که آمدند و به اسم جوانگرایی کار را به افراد بی تجربه سپردند ضربه بزرگی به جوانان زدند و شعار جوانگرایی نباید باعث شود افراد بی تجربه به صورت فله‌ای وارد مدیریت‌ها شوند. 


منبع: ایسنا