وقتی علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد شد هنرمندان انتظار داشتند حداقل وضعیت موسیقی کشور با توجه به سابقه وی رو به بهبودی برود؛ اما اکنون نه تنها وضعیت موسیقی در کشور بهتر نشده بلکه هر روز خبرهای ناگواری از لغو کنسرت ها موسیقی در کشور می شنویم.
به نظر می آید عده ای کمر همت بسته اند تا به بهانه موسیقی برخی از اشخاص سیاسی را به زمین بزنند و هنر موسیقی قربانی این بازی مرگبار است. اگر چه همیشه این افراد شعارهای دینی و اعتقادی را سپر حمله های خود به موسیقی می کنند، اما در پشت این شعارها، اهداف سیاسی شان را نیز دنبال کرده اند. 
اوج این درگیری ها در مورد همخوانی "پری ملکی" در یک آلبوم موسیقی بود که پای مراجع هم به این مهم باز شد و تا جایی پیش رفت که خود شخص وزیر در چند جلسه مجبور به پاسخگویی مستقیم و غیر مستقیم شد. 
لغو کنسرت گروه "لیان" در شیراز و بوشهر، گروه "آرون" در خراسان، گروه "چرا رفتی" و مازیار فلاحی در اصفهان،  خواجه  نوری در خرمشهر و ... حالا لغو کنسرت علیرضا قربانی در مشهد نشان می دهد دولت خیلی ضعیف تر از آن است که بتواند در مقابل حمله های پی در پی این گروه ها بیایستد و مدافع مجوزهایی باشد که به صورت قانونی و رسمی صادر می کند. 

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد پیش از این  14 سال مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد و دبیر جشنواره موسیقی فجر، طراحی و اجرای جشنواره موسیقی جوان، اجرای جشنواره موسیقی نواحی، طراحی و اجرای اولین جشنواره موسیقی پاپ، ایجاد خانه موسیقی در وزارت خانه ارشاد و ...را در کارنامه ی درخشانش دارد.