سال 93 برای من سالی بسیار خوبی بود. به نوعی میشه گفت: آشتی خودم با خودم بود. رامی هم به شیرینی این سال کمک کرد. امیدوارم سال جدید برای همه موجودات دنیا سال خوبی باشه! سال 94 سال بر همه پارسی زبان ها مبارک باد....

باز کن پنجره ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را
جشن می گیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است....


بخشی از شعر "بهار را باور کن" فریدون مشیری