مصاحبه هومن کرمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا با دکتر مریم قرسو


بازدید از منزل خلیفه بابا غلامشاه مارگیری


مراسم نکوداشت خلیفه بابا غلامشاه مارگیری


سخنرانی استاد علی رضایی پژوهشگر و فرهنگ شناس هرمزگانی 


مراسم نکوداشت خلیفه بابا غلامشاه مارگیری


سخنرانی علیرضا درویش نژاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان


اجرای علیرضا ملاحسینی موزیسین هرمزگانی در مراسم نکوداشت خلیفه بابا غلامشاه مارگیری


مراسم نکوداشت خلیفه بابا غلامشاه مارگیری


سخنرانی دکتر مریم قرسو در مراسم نکوداشت خلیفه بابا غلامشاه مارگیری


اجرای پسران بابا غلامشاه مارگیری 


سخنرانی مرتضی صفا روزنامه نگار حوزه موسیقی هرمزگان 


تقدیر از خانواده خلیفه بابا غلامشاه مارگیری