فدراسیون والیبال ایران می گوید؛ فدراسیون جهانی با ارسال نامه‌ای میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان را از ایران گرفته و به آرژانتین واگذار کرده است. دلیل این کار رسما در وبسایت فدراسیون والیبال ایران اعلام نشده؛ اما رئیس این فدراسیون معتقد است راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها عامل اصلی این تصمیم بوده است. 
منبع: BBC