چند وقته از در و دیوار و آسمون پیام صرفه‌جویی در مصرف آب می‌باره...واقعا  صرفه‌جویی مردم چقدر می‌تونه کمبود آب و جبران کنه؟! 

با اینکه می‌دونم ما جماعت اسراف و بریز و بپاشیم و تو هر مهمونی  نصف خوردنی‌ها رو دور می‌ریزیم ولی در این مورد بخصوص  "آب" فکر می‌کنم مشکل خیلی ریشه‌دار تر از این حرفاست! 

شما چی فکر می‌کنید؟