نوروز صیادان جشنی کهن در میان مردم هرمزگان است که هرساله در روستای سلخ جزیره قشم برگزار می شود و گردشگران بسیاری از ساکنان ایران را به آنجا می کشاند.  نوروز صیاد را میتوان یکی از زیباترین مراسمات ایران است که بسیار نزدیک به دیگر آیین های کهن این سرزمین می باشد. مردم این روستا بر این باورند که نوروز صیاد روز زاد و ولد ماهیان و باروری دریاست به همین خاطر در آن روز هیچ لنچ و قایقی برای صید به  دریا نمی رود و هیچ کس غذاهای دریایی نمی خورد  و مردم به جشن و پایکوبی در ساحل می پردازند. 

سلخ در 100 کیلومتری جنوب قشم استان هرمزگان قرار دارد. 

عکس: اصغر بشارتی +