X
تبلیغات
رایتل

واقعا دانش آموزان در روزی که به نامشان معرفی میشود نیاز به راهپیمایی دارند واینکه مرگ بر امریکا و اسرائیل بگویند؟!


آیا بضاعت تئاتر عروسکی هرمزگان این چند نمایش حاضر در جشنواره بود؟!

نمایش آن مرد آمد (عبدالحسین جلیل زاده) خرمشهر

نمایش دل دریا (عبدالرسول دریاپیما)هرمز

نمایش سرخک (راضیه راد) مشهد

نمایش سبزه پری (لاله حسینی) بندرعباس