پارک لاله بندرعباس با نام بوستان ناصر عبداللهی تغییر نام داده است. این  خبر می تواند شروح حرکتی پیوسته و مستمر باشد برای تغییر نام هایی بی هویت به جای نام هایی که هویت فرهنگی هرمزگان را  یادآوری می کنند. مثلن در بندرعباس محله ای با نام زعفرانیه داریم. محله زعفرانیه برای تهران دارای هویت فرهنگی است اما برای بندرعباس اصلن نام آشنایی نیست. انتخاب نام  مناسب برای خیابان ها، پارک ها، محله ها و ...می تواند ما را با نام های فراموش شده  که دارای غنای فرهنگی هستند آشنا کند. امیدوارم این حرکت شهرداری بندرعباس ادامه پیدا کند و  شهرداری های شهرهای دیگر کشور هم، همین روند را در پیش بگیرند.